Shqip

Qendra Shendetsore në South Boston ju mirëpret.

Ne jemi këtu për të plotësuar nevojat mjekësore të pacientëve tanë dhe familjeve të tyre. Ne kemi një ekip të madh mjekesh  me përvojë, qe ushtrojne veprimtarine ne specialitete te ndryshme shëndetësore, duke ofruar nje sherbim te gjere. Mjekët tanë janë në komunikim të vazhdueshëm dhe në mënyrë konfidenciale me secilin nga pacientët e tyre.

Shërbimet mjekësore në dispozicion

Mjekësia e Përgjithshme

Mjekësia Familjare

Pediatria

Shëndeti Mendor

Laboratori

Mamografi Dixhitale

Radioskopi

Klinika Okulistike

Klinika Dentare

Planifikimi Familjar

Farmaci

Specialitet

Kardioligji

Dermatologji

Pulmonologji

Fiziatri

Podiatri
 
Shërbime parandaluese dhe të kujdesit parësor për të gjithë pacientët. Ju mund te vini ne kliniken tone per kujdesin tuaj te plote shendetësor. Gjithashtu ju ofrojme shërbimet e perkthyesve qe mund t’ju ndihmojne në lidhje se si të aplikoni për sigurim shëndetësor në departamentin e finances.

Për më shumë informacion, ose në qofte se ju doni të lini një takim, ju lutemi të telefononi në numrin 617-464-7539 dhe ne do t’ju ndihmojë ne gjuhen Shqipe.