Shqip

Qendra Shendetsore në South Boston ju mirëpret.

Ne jemi këtu për të plotësuar nevojat mjekësore të pacientëve tanë dhe familjeve të tyre. Ne kemi një ekip të madh mjekesh  me përvojë, qe ushtrojne veprimtarine ne specialitete te ndryshme shëndetësore, duke ofruar nje sherbim te gjere. Mjekët tanë janë në komunikim të vazhdueshëm dhe në mënyrë konfidenciale me secilin nga pacientët e tyre.

Shërbimet mjekësore në dispozicion

Mjekësia e Përgjithshme

Mjekësia Familjare

Pediatria

Shëndeti Mendor

Laboratori

Mamografi Dixhitale

Radioskopi

Klinika Okulistike

Klinika Dentare

Planifikimi Familjar

Farmaci

SPECIALITET

Kardioligji

Dermatologji

Pulmonologji

Fiziatri

Podiatri

Shërbime parandaluese dhe të kujdesit parësor për të gjithë pacientët. Ju mund te vini ne kliniken tone per kujdesin tuaj te plote shendetësor. Gjithashtu ju ofrojme shërbimet e perkthyesve qe mund t’ju ndihmojne në lidhje se si të aplikoni për sigurim shëndetësor në departamentin e finances.

Për më shumë informacion, ose në qofte se ju doni të lini një takim, ju lutemi të telefononi në numrin 617-464-7539 dhe ne do t’ju ndihmojë ne gjuhen Shqipe.

Get information from our health experts delivered to your inbox. Sign up today!

What You're Saying

“I feel that it is a well-oiled machine, with Dr. Brout at South Boston. I just can't say enough good things! They know why I am there without a computer, since everybody knows what is going on with me, all staff. Everybody is on the same page, for a level of healthcare I had never experienced.”
Family Medicine/Dr Brout
Family Medicine Patient 2022
“I like the doctors my son has. They listen, are very understanding, and seem like they care. I just like how they are with my son.”
BH Parent
Parent of Behavioral Health Patient 2022
“I like the attentiveness and feeling heard. I appreciate the fact that providers always make me feel involved in decisions.”
Behavioral Health
Behavioral Health Patient 2022
“I like that the service is more personalized because you know the people, and that is very important.”
Dental
Dental Patient 2022
“I liked that they were attentive and fast. They gave me the support I needed and were empathetic and organized. I went to a lot of departments, and all of the staff was this way.”
Family Medicine
Family Medicine Patient 2022
“The staff in the lab, Verinta or "V," is amazing. My son was literally giddy with delight at her joking and playfulness. He was actually so happy with her, he didn't react to the blood draw, but then cried outside a tiny bit with a delayed reaction like "hey, wait, that hurt." She is an absolutely phenomenal addition to the phlebotomy team! Overall, a great experience.”
May 2019
Parent of a Pediatric Patient
“Dr. Kane always asks me if I understand everything and whether or not I need further clarification... I really appreciate him explaining everything so in depth.”
2018
Eye Care Patient 2018
“There’s an emphasis on education here. Dr. Chiakpo and Marianna (a nurse in training) provided a lot of background concerning my issue and even brought in diagrams, which I greatly appreciated, since I’m a visual learner. They both gave me space to ask questions on everything. I really appreciated the time they spent with me.”
2018
Family Medicine Patient 2018
“I truly enjoyed the sweetness of Dr. Biffi. She was very detailed in her explanations, and thoroughly checked and re-checked everything. She really impressed me.The assistant was also very good, dedicated, and professional.”
2018
Eye Care Patient 2018
“My ride was late, but Dr. Green waited an hour for me. When I got there, she took me right in, so that was very nice. She gave me a prescription; she actually brought the prescription all the way outside to give it to me, since I had forgotten it. She is excellent! Everyone is very nice and very understanding. I really liked the center; everyone was very cordial to me.””
2018
Adult Medicine Patient 2018